Hanyar Ƙarƙashin Ƙasa A-wuri maimakon Maye gurbin Ƙasa